Se hela eventet 12 oktober

Nu har du möjlighet att se det hela inspelade eventet

Några av årets föreläsare

Ewa Meurk - Moderator

Babben Larsson

Bitten Jonsson

Grundare av Kostfonden - Ann Fernholm

Dr Peter Martin - Funmed

Göran Adlén

Ge kostfonden förutsättningar att bedriva ett långsiktigt och strukturerat  arbete

Överskottet från sockerfria dagen går till Kostfonden

Write your awesome label here.

Kostfonden

Kostfonden samlar in resurser till vetenskapliga studier som undersöker kostens effekter på hälsan och vilka eventuella biverkningar en kostomläggning kan ge.

Eftersom kostforskning saknar kommersiellt intresse är de studier som genomförs i dag generellt för små och för kortsiktiga för att kunna förändra vården. En viktig del i Kostfondens arbete är därför att driva fram stora och högkvalitativa studier som kan ligga till grund för nya behandlingsrekommendationer.

För att driva utvecklingen framåt identifierar Kostfonden genom sitt vetenskapliga råd viktiga kunskapsluckor. Sedan samlar fonden in pengar genom till exempel crowdfunding för att kunna fylla viktiga områden med bra vetenskap.
Write your awesome label here.

Ann Fernholm - En av Kostfondens grundare

Ann Fernholm är vetenskapsjournalist och författare av böckerna Ett sötare blod och Det sötaste vi har. Hon har disputerat i biokemi och har sedan år 2009 granskat råden om en lågfettdiet.

Det arbetet har övertygat henne om att kostbehandlingar kan spela en mycket större roll i vården än vad de gör idag. Hon har varit med och grundat Kostfonden eftersom högkvalitativ forskning är avgörande för att förändra vården.
Historien bakom 12 oktober

Historien bakom 12 oktober

För tre år sedan gjorde vi 12 oktober till vår dag. Med vår dag menar vi att vi skapade en alldeles egen dag för oss som kämpar för att sluta med socker och processad mat.

Under en oförglömlig eftermiddag och kväll på hotell Birger Jarl i Stockholm lyfte vi på många stenar vad gäller sockerberoende och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att höja kunskapsnivån inom detta område. 

Ett stort tack till Eva Gustafsson som såg till att dagen blev officiellt registrerad som "Den sockerfria dagen" i kalendern. Vi är det enda land i världen som har en sockerfri dag!

Oavsett om du är sockerberoende, anhörig till en sockerberoende, storkonsument av socker och processad mat eller bara allmänt intresserad av att lära dig mer om hur socker och processad mat påverkar vår hälsa så är du välkommen att delta. Det är tillsammans vi kan göra skillnad!

Varmt välkommen Ewa, Babben och Bitten. 

Patrick Jones - Course author
Ewa Meurk, Babben Larsson och Bitten Jonsson är grundare och initiativtagare till 12 oktober - den sockerfria dagen.