Ingen metabolism-inget liv

Vägen mot metabol hälsa

En trasig metabolism är en av grundorsakerna till många av våra moderna livsstilsjukdomar såsom fetma, övervikt, typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I detta webinar får du lära dig varför det är så farligt när metabolismen har blivit rubbad och hur du själv kan mäta och tolka dina egna, metabola markörer. 
Write your awesome label here.

Varför ska du lära dig mer om metabol hälsa?

Har du koll på de fem hälsomarkörer som hela världens läkare och forskare är överens om är farliga?
  • Bukfetma
  • Blodsocker
  • Triglycerider
  • HDL
  • Blodtryck

Bli inte sjuk på grund av okunskap?

Man kan bli sjuk av många orsaker men vi på Elitista vill inte att du ska bli sjuk på grund av okunskap. 

Höj ditt Hälso-IQ

Genom att förstå vad som är grundorsaken till kroniska livsstilssjukdomar och lära dig hur du själv kan mäta och tolka dina egna metabola markörer minskar du risken att bli en siffra i statistiken för någon av våra moderna livsstilssjukdomar.
Föreläsare

Ewa Meurk

Ewa Meurk är föreläsare, författare och inspiratör. Genom att kombinera sin tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin och beroendeproblematik hjälper hon sina kunder att bygga upp individuella hälsoplaner som bygger på fakta och inte på gissningar
Patrick Jones - Course author