Låt oss hjälpa dig att hitta grundorsaken till dina hälsoproblem. Det finns inte en lösning som passar alla. 

Att mäta är att veta!

GÖr en nulägesanalys

Boka en metabol screening

Gör en nulägesanalys och ta reda på var någonstans på den metabola skalan du befinner dig. 

För att du ska veta vad som är den bästa kosten för dig behöver du veta om du är metabolt frisk, i riskzonen eller metabolt sjuk. En metabolt frisk person kan äta och träna på ett helt annat sätt än en metabolt sjuk person. 

Genom att mäta din kroppssammansättning och hur mycket fett du har runt dina inre organ och få dina blodprover analyserade ur ett optimalt perspektiv (och inte bara få en check på att de ligger inom referensvärdet) kan du bygga upp en hälsoplan som blir skräddarsydd just för dig. 

Write your awesome label here.
I en metabol screening ingår följande:
 • Kroppsmätning (bara i Stockholm)
 • Blodprov med 55 markörer (genom Medisera)
 • Analys av 50 frågor om din livsstil
 • Analys av vitaminstatus
 • Analys av mineralstatus
 • Analys av blodstatus
 • Analys av näringsstatus
 • Analys av blodfetter
 • Analys av metabola markörer
 • Uträkning av HOMA-IR (insulinresistens)
 • Skräddarsytt kostschema


Pris 6590 kr ink moms.
Det går bra att utnyttja ditt friskvårdsbidrag till detta.

Det finns möjlighet att göra analysen online. Då utgår kroppsmätningen. Priset blir då 5970 kr ink moms. 

Vi gör det tillsammans!

Det är svårt att göra livsstilsförändringar. Ensam är inte stark. Med Elitistas 6 månaders stödprogram får du inspiration, pepp, fasterecept och massor av nya vänner. Varje vecka har du möjlighet att ställa frågor LIVE till mig och varannan vecka är det möte där du får lära känna de andra deltagarna. Häng med!


 Som ett modernt 12-stegprogram

Jag är trött på att försöka själv varje måndag!


 Nu tar jag hjälp

Välkommen till Funmed

europas ledande funktionsmedicinska läkarklinik

Vill du veta grundorsaken till din problem och inte bara dämpa symptomen?

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man bättre kan hantera komplexa kroniska sjukdomar och symptom.

Vi intresserar oss för det faktum att varje individ är genetiskt och biokemiskt unik.  Inom funktionsmedicin fokuserar vi inte på att dämpa sjukdomssymptom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa.

Vi utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar. 

Det finns hjälp att få

Ta fram elitistan i dig och bli en vinnare i ditt eget liv