Om SockerSkolan
SockerSkolan växte fram ur ett behov av en sockerberoendebehandling som håller om och visar väg över lång tid i tillfrisknandet. 2015 startade Jessica Eibladh och Cristina Krügnell SockerSkolan med en vision om en behandling specialiserad på socker, gluten och mat som om det vore vilket beroende som helst.

Vår önskan är att vägleda sockerberoende till ett friskt och värdigt liv, med ett livslångt tillfrisknande från sockerberoende och överätning genom att tillhandahålla primärbehandling, efterbehandling, kunskap, enskilda samtal och ett tryggt socialt nätverk.

SockerSkolans specialitet är en behandling där klienten står fokus med gemenskap, trygga rum och långvarigt tillfrisknande som leder till ett harmoniskt liv.

Styrkor hos oss är gemenskap som bryter isoleringen, gedigen och bred kunskap om både beroende och det som kroppen behöver för läkningen samt att på olika sätt stödja under alla tillfrisknandets faser. Nystart är namnet på vår primärbehandling som går över 9 veckor och sträcker sig långt vidare efter avgiftningen/detox. Efter primären finns det möjlighet för den som vill och behöver till olika typer av efterbehandling.

Behandlingen på SockerSkolan är lättillgänglig via dator samtidigt som all behandling sker i grupp med en närvarande terapeut enligt gängse normer i behandlingsvärlden. Ingenting spelas in för tryggheten för den enskilda individen samt för gruppens process.

Vi arbetar med ett holistiskt synsätt på beroendesjukdomen, att den drabbar hela människan, och därför behandlar vi utifrån den kunskapen, att hela människan behöver läkas för att kunna leva i tillfrisknande.
Alla SockerSkolans terapeuter är certifierade HAM Sockerberoendeterapeuter samt Lic SUGAR av Bitten Jonsson, Sveriges ledande sockerberoendespecialist. Utöver detta har vi terapeuter på SockerSkolan en bred kompetens att bemöta alla klienters olika delar av tillfrisknandet.

Vi är den största aktören i världen som använder bedömningsinstrumentet SUGAR. Vi har en gedigen erfarenhet som borgar för en personlig behandling för dem som har ett sockerberoende.

SockerSkolan bedriver även en långtidsutvärdering som leder till forskning om hur en behandling hjälper över tid.
Varför stöder SockerSkolan den 12 oktober? 
Vi på SockerSkolan stöder Sockerfria dagen 12 oktober för att vi möter många människor som lider av det dolda sockret som finns i den vanliga maten som vi köper i affärerna. Våra klienter upptäcker detta efter de utvecklat olika tillstånd som kan uppstå på grund av det tillsatta sockret. Flera upptäcker även att de har utvecklat ett beroende eller att beroendet har förvärrats pga maten.

Vi på SockerSkolan stöder även Sockerfria dagen 12 oktober för att stödja alla med sockerberoende samt de som riskerar att utveckla ett då det är värdefullt att belysa hur mycket socker det finns i samhällets ”normala” kost och hur det ställer till med allvarliga problem för alla som är känsliga på olika sätt.

SockerSkolan stödjer kunskapen och forskningen som Sockerfria dagen lyfter fram, SUGAR och framförallt de personerna med en vision om att socker i en normal mängd bidrar till ett större välmående i samhället.
Goodiebag! 
ANMÄL DIG TILL EN GRATIS FÖRELÄSNING OM GRÅZONSPRODUKTER TORSDAGEN 28 OKTOBER KL. 12.00 VIA ZOOM
ANMÄL DIG TILL NYSTART INNAN DEN 31 OKTOBER SÅ FÅR DU VÄRDET AV SUGAR. (VÄRDE 1.500:-)
ANMÄL DIG TILL EN UPPDATERAD HANDLINGSPLAN FÖR SOCKERSKOLANS TIDIGARE DELTAGARE OCH VI GER DIG EN RABATT MED 1.000:-.
Anmäl dig via denna länk för att få din rabatt.