Om SockerChecken
Målet med Sockerchecken är att med en enkel färgmärkning göra det lätt för konsumenter att hålla koll på allt socker i livsmedel. I märkningen utgår vi från WHO:s rekommendationer kring socker.
Enligt WHO bör vi begränsa mängden fritt socker till maximalt 5 procent av alla kalorier. Till fritt socker räknar WHO allt tillsatt socker, sirap, honung, juice och juicekoncentrat.
Utöver rekommendationen har WHO ett hälsomål: att vi ska konsumera mindre än 5 energiprocent fritt socker.
I Sockercheckens märkning är därför livsmedel som innehåller mindre än 5 energiprocent fritt socker gröna. Av dem kan man äta hur mycket man vill.
Livsmedel som ligger mellan 5 och 10 energiprocent fritt socker är gula. Dessa varor är också helt okej att äta.
Livsmedel som ligger mellan 10 och 35 energiprocent är röda. Av sådana varor kan man äta lite till vardags, men äter man många röda livsmedel kommer man att överskrida rekommendationerna.
Livsmedel som ligger över 35 energiprocent är märkta med svart. Sådana varor ska man begränsa kraftigt, i alla fall om man vill minimera risken för karies och bibehålla sin hälsa.
I Sockercheckens märkningen vissa undantag. Om allt fritt socker i ett livsmedel kommer från juice sänker vi märkningen en grad. Juice är visserligen sockerrikt, men innehåller också vitaminer och antioxidanter. Så trots att juice och läsk innehåller lika mycket fritt socker, blir juicen röd och läsken svart.
Undantaget för juice gäller dock inte bebismat. Barnmatsproducenter använder ofta juice och koncentrerad juice för att söta gröt, klämmisar och välling. Eftersom bebisar inte ska äta översötade produkter räknar vi juice som lika illa som socker.
Write your awesome label here.

Hur gör vi uträkningen?

Vissa livsmedelsproducenter redovisar hur mycket fritt socker de har haft i en vara, men de flesta gör det inte. För en konsument är det därför mer eller mindre omöjligt att veta hur mycket socker man får i sig.
Sockerchecken har utvecklat en metod för att utifrån den information som finns på livsmedelsförpackningar göra kvalificerad uppskattning av hur mycket fritt socker ett livsmedel innehåller. Uppskattningen är inte exakt (bara tillverkarna har all information om hur de producerar sina livsmedel), men den bygger på en uträkning som tar hänsyn till alla ingredienser som finns i en vara.

I uträkningen utgår vi från varans totala innehåll av sockerarter. Sedan gör vi en uppskattning av hur mycket naturligt socker från spannmål, mjölk, bär, frukt och olika grönsaker som finns i varan. Detta naturliga socker drar vi bort från det totala sockerinnehållet. Det som blir kvar är det fria sockret i varan. Utifrån denna uppskattade mängd fritt socker räknar vi ut kaloriprocenten fritt socker.
I de fall där producenten har angivit mängden tillsatt socker i varan i ingredienslistan utgår vi från den siffran. Då får vi fram en exakt siffra på kaloriprocenten fritt socker.

I vår analys av livsmedlet tar vi också hänsyn till om allt det fria sockret kommer från ren juice. I de fallen sänker vi märkningen en grad. Apelsinjuice innehåller exempelvis lika mycket socker som läsk, men blir röd istället för svart. Juice är visserligen sockerrikt, men innehåller också viktiga näringsämnen. Därför är juice bättre än läsk.
Undantaget för juice gäller dock inte barnmatshyllan. Barnmatsproducenter använder ofta juice för att söta klämmisar, gröt och välling. Bebisar ska inte äta söt mat, därför gör vi ett undantag från undantaget.