Om Metabol hälsa
Den metabola pandemin

Pandemin bröt ut i slutet av 1970-talet. Grundorsaken var ovetenskapliga amerikanska kostråd om att förstå intaget av naturliga mättade fetter och ersätta dem med kolhydrater och vegetabiliska industrioljor.
Ett kraftigt ökat inslag av sockerprodukter fick ersätta de naturliga fetterna som smakförstärkare i flertalet processade livsmedel. Kostråden spreds från USA till resten av världen. En snabb industrialisering av matproduktionen framtvingade omfattande tillsatser av för människans ämnesomsättning främmande och giftiga ämnen. Rader av nya livsmedel lanserades av industrin som människans metabolism inte är anpassad för, vilket orsakar autoimmuna reaktioner och inflammationer. Överförskrivning av läkemedel.
De metabola sjukdomarna

Metabola sjukdomar ökar lavinartat sedan 1980 och leder idag till ca 40 miljoner förtida dödsfall varje år. De första symptomen är viktökning och störningar av blodsockerregleringen, som redan drabbar drygt 2 miljarder människor i världen.
Andra symptom inkluderar insulinresistens, diabetes, inflammationer, hjärtkärlsjukdomar orsakade av ateroskleros – åderförfettning, hypertoni, cancer, alzheimer (och annan demens), karies och tandröta, tarmsjukdomar och andra autoimmuna åkommor.
Samtliga dessa sjukdomar kan på olika sätt knytas till störningar i människans metabolism orsakade av en kraftig omställning av människors kosthållning och livsstil.
Vad kan vi göra?

Den metabola pandemin drivs på av mycket starka ekonomiska intressen inom den globala livsmedelsindustrin. Pandemin förvärras av att skolmedicinen främst hanterar sjuklighet genom att sätta in läkemedelsindustrins kemiska preparat för att mildra symptomen utan att bota sjukdomarna. Samhället saknar fungerande förebyggande hälsovård.  Myndigheter skapade för att skydda allmänintresset som Livsmedelsverket och Läkemedelsverket klarar inte sin uppgift utan agerar som industrins bundsförvanter. Människor som vill undvika att bli metabolt sjuka är hänvisade till att själva skaffa sig kunskap hur de skall göra. Vi människor måste ta eget ansvar för vår hälsa och därför har vi startat Riksföreningen för Metabol Hälsa.