Om Funmed
Funmed är Europas största funktionsmedicinska läkarklinik, med digitala och fysiska mottagningar över hela landet.
Vår vision är glasklar; vi vill förändra västerländsk sjukvård. Och det vill vi göra genom att hjälpa våra patienter att hitta de underliggande orsakerna till deras hälsoproblem, istället för att endast dämpa sjukdomssymtom. Med stöd av forskning, vetenskap och avancerade tester och mätmetoder tar vi ett helhetsgrepp om varje individs personliga hälsa och kan på så sätt bättre hantera komplexa kroniska sjukdomar och symtom. De tester vi utför ger oss de pusselbitar som ofta förbises i den traditionella vården.
Write your awesome label here.
Varför stöder Funmed den 12 oktober? 
Forskningen är tydlig: för mycket sött är skadligt och vi svenskar behöver dra ner på vårt sockerintag. Så för Funmed är det självklart att stödja den sockerfria dagen den 12 oktober.
Målet med den sockerfria dagen är att öka kunskapen om hur hälsofarligt ett för högt sockerintag kan vara och att driva fram en förändring.
Vi träffar dagligen patienter som är sockerberoende, vare sig de är helt medvetna om det eller helt omedvetna, säger Peter Martin, chefsläkare på Funmed. Jag ser socker som den mest tillgängliga och minst ifrågasatta drogen vi har i samhället, utifrån de skadeverkningar vi ser att det har på våra patienter.
Write your awesome label here.
Goodiebag! 
TA REDA PÅ OM FUNKTIONSMEDICIN SKULLE KUNNA STÖDJA JUST DIN HÄLSOUTVECKLING.DU FÅR 100 KR RABATT PÅ ETT RÅDGIVNINGSSAMTAL. BOKA PÅ HEMSIDAN OCH SÄG "SOCKERFRI" TILL LÄKAREN VID TELEFONSAMTALET.
GÄLLER FRAM TILL 31 OKTOBER 2021