Om Deversify
Deversify är ett svenskt R&D - företag som erbjuder tekniska lösningar inom området konsumenthälsa. Vi utvecklar och kommersialiserar mobila, elektroniska enheter och appar för mätning av biomarkörer för individuell hälsostatus. Våra produkter hjälper människor att förstå –och att förbättra – sin egen hälsa.
Vårt uppdrag är att verka som en god motkraft mot dagens livsstilssjukdomar såsom övervikt, diabetes, beroendesjukdom ar och hjärt - och kärlsjukdomar.
Deversify fokuserar på växande konsumentmarknader som idag inom hälsoområdet värderas till över 50 miljarder SEK enbart i Europa och USA. Vår flaggskeppsprodukt, utandningsmätaren Acetrack®️, mäter om din kropp är i fettför bränningsläge och säljs till health tech - användare.
Deversify är här för att hjälpa dig förstå din egen hälsa holistiskt–inifrån och ut – från ketoner till EKG.
Write your awesome label here.
Varför stödjer Deversify den 12 oktober? 
Vi på Deversify stödjer helhjärtat Den Sockerfria Dagen. Vårt uppdrag är att agera som en god kraft i kampen mot dagens stora livsstilssjukdomar och vi fokuserar särskilt på the three big killers: övervikt, rökning och hjärtsjukdomar.
Socker dödar och dagens sockerkonsumtion är ohållbar från ett folkhälsoperspektiv. 35% av de förtida dödsfallen i världen idag kan spåras till metabola sjukdomar grundade i en för kolhydrat baserad kost och – framförallt – ett för högt sockerintag. Dessutom uppmuntrar sockerätande och sockerberoende hjärnan till andra typer av destruktiva beroendebeteenden kring, till exempel, alkohol och rökning. Dagens normalisering av en kost baserad på kolhydrater och fram förallt faktumet att vi äter för mycket socker gör att vi dör tidigare och mår sämre — men det finns hopp!
Vad och hur vi äter är livsstilsstyrt och dålig kost grundar sig ofta i okunskap och ovanor — alltså kan situationen förändras. Informativa kampanjer som Den Sockerfria Dagen sprider livsviktig kunskap och hjälper människor att ifrågasätta sin relation till socker och andra destruktiva matvanor.

Deversifys främsta bidrag i kampen för bättre metabol hälsa är vår flaggskeppsprodukt, utandningsmätaren Acetrack. Acetrack avläser om du bränner fett eller inte genom att mäta acetonnivåerna i din utandningsluft. Aceton är en restprodukt från när fett förbränns i levern och eftersom sockerintag bromsar fettförbränning kan du genom att använda Acetrack identifiera dolda sockerkällor i din kost. Kanske att wok-såsen du åt igår var mer sötad än du trodde? Acetrack kan hjälpa till att avslöja socker och andra kolhydrater där du inte visste att de fanns.

Deversifys mål är att alla ska förstå sin egen hälsa och att veta hur kroppen reagerar på vad vi äter är ett stort och viktigt steg på vägen. Vi är stolta att stötta, sponsra och representera Den Sockerfria Dagen både här i Sverige och internationellt. Tack Ewa Meurk för ett fantastiskt initiativ – kanske kommer vi i framtiden att tänka på den 12 oktober som folkhälsans födelsedag.
Goodiebag! 
ANVÄND KOD "BLISOCKERFRI" FÖR ATT FÅ 300:- RABATT PÅ VÅR WEBBSHOP