In which shape

is your company?

Din hälsa är din stora konkurrensfördel

Alla elitidrottare vet hur viktigt det är att sätta upp mål för att lyckas. Det är få som tar en VM-medalj utan att lägga upp en strategi. I arbetslivet är det precis samma sak. Det sätts högre och högre mål och kraven ökar ständigt. Arbetslivet blir helt enkelt tuffare och tuffare.

För att klara den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden idag så måste du också ha en strategi. Precis som en elitidrottare. Att orka vara alert en hel dag, ta rätt beslut och ha en minimal sjukfrånvaro kommer kräva att du prioriterar din hälsa.

Vad skapar äkta framgång?

Framtidens företag är det som tänker lite smartare än sina konkurrenter och höjer sin kunskapsnivå om vad som skapar äkta framgång. De som kommer lyckas är de som ser till att de själva och deras medarbetare jobbar med sin biokemi och inte mot den.

Elitista har tagit fram en inspirerande föreläsningsserie där ni lär er hur ni kan maximera er prestation, både som grupp men också individuellt. Hur ni kan mäta er individuella biokemi så att ni med hjälp av rätt kost och träning kan börja topprestera utan att bli sjuka, vare sig fysiskt eller fysiskt.

Friskvård 2.0

Vill du som arbetsgivare vara med och föra folkhälsan framåt istället för bakåt? Sjukskrivningarna för 2017 uppgick till 57 miljarder kronor och det motsvarar ca 170 000 manår (källa: Skandia ”Råd för livet”).

Elitista har gedigen erfarenhet av företagsledning, entreprenörskap och personalfrågor i kombination med djupa kunskaper inom biokemi och moderna mätmetoder. Vi hjälper dig att bygga upp en modern friskvårdsstrategi där vi applicerar de absolut senaste rönen inom kost och hälsa tillsammans med moderna mätmetoder.